Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή

Παροχή ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή σε 4.000 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με συμπράττοντες φορείς, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο

Περίοδος υποβολής

από 7/7/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 3.440.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
  

Ισμήνη Γουργιώτου

210 3278116
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2021