Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων Δήμου Δυτικής Μάνης

Παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διαχείριση οικιακών απορριμμάτων στο Δήμο Δυτικής Μάνης με σκοπό την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά: Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Μάνης. Ο εξοπλισμός συνίσταται σε σύγχρονα συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης, με ιδιαίτερες τεχνικές δυνατότητες που θα δίνουν τη δυνατότητα στο Δήμο Δυτικής Μάνης να είναι εξαιρετικά πιο αποτελεσματικός στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Δυτικής Μάνης

Περίοδος υποβολής

από 20/7/2021 έως 29/10/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 750.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Κυριακή Τουρλούκη

2713 601349
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/7/2021