Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ωρίμανσης για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υποστήριξη Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Συνεργατικών Σχημάτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικής ωρίμανσης, με στόχο την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας, των εφευρέσεων και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στον ακαδημαϊκό χώρο, ενισχύοντας τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιομηχανία και την απασχολησιμότητα των αποφοίτων και των ερευνητών.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Ειδικός Λογαριασμός Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Αιγαίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιόνιου Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Δυτ. Αττικής
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Πατρών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Κρήτης
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Πειραιά
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου
 • Ειδικός Λογαριασμός Πάντειου Πανεπιστήμιου
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016

Περίοδος υποβολής

από 22/7/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 15.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ευγενία Δούκα

210 3278109
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/7/2021