Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ωρίμανση μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση - αναβάθμιση των υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η υποστήριξη για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση της προετοιμασίας των έργων περιλαμβάνει:

 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών υποστηρικτικών μελετών/προπαρασκευαστικών μελετών (διαδικασίες απόκτησης κυριότητας κλπ.)
 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει του Ν.4412/2016.
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση μελετών ωρίμανσης, στη περίπτωση που οι μελέτες εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου.
 • Επικαιροποίηση / συμπλήρωση / τροποποίηση υφιστάμενων τεχνικών μελετών και τευχών δημοπράτησης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 • Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. 
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα 
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής

από 30/7/2021 έως 2/11/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Ευστράτιος Μουφλουζέλλης

22513 52022
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/9/2021