Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (έτη 2021-2022, 2022-2023)

Η μαθητεία διεξάγεται κατά το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ και κατά τη διάρκεια της φοίτησης στα ΙΕΚ. Κάθε ειδικότητα για την οποία εφαρμόζεται μαθητεία χωρίζεται στο θεωρητικό-εργαστηριακό μέρος που γίνεται στην Εκπαιδευτική Δομή και στο πρακτικό μέρος που γίνεται στην επιχείρηση ή σε δημόσιο φορέα που προσφέρει τη θέση μαθητείας. Επίσης, για τους αποφοίτους του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας δύναται να διενεργούνται προπαρασκευαστικά μαθήματα πιστοποίησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περίοδος υποβολής

από 19/8/2021 έως 31/12/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 39.430.384

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/8/2021