Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάθε ΑΕΙ συντάσσει το δικό του Στρατηγικό Σχέδιο, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία του και εφαρμόζει τις σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόσφατη μεταρρύθμιση των κανόνων χρηματοδότησης των ΑΕΙ, κάθε Ίδρυμα απαιτείται να επιλέγει τους στόχους, στη βάση των οποίων θα αξιολογηθεί, ώστε να διασφαλίζει το μέρος εκείνο (20% του συνόλου) της τακτικής επιχορήγησης που κατανέμεται στα Ιδρύματα με βάση τον βαθμό επίτευξης των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων που έχουν επιλεγεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιόνιου Πανεπιστημίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου

Περίοδος υποβολής

από 4/10/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικά στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού, μικροεξοπλισμού, αναθέσεων σε τρίτους και λοιπών άμεσων δαπανών (δημοσιότητα, μετακινήσεις κλπ.)

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Βασίλειος Ατλαμάζογλου

210 3278105
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/10/2021