facebook

Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Ανατ. Πελοποννήσου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) - 2η Πρόσκληση

Πράξεις δημόσιου χαρακτήρα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας με δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περιλαμβάνονται οι υποδράσεις:

 • Βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.
 • Προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας.
 • Ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν:
  • Διαμόρφωση χώρων για τη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών των αλιευτικών κοινοτήτων.
  • Σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων κλπ.
  • Δημιουργία κέντρου ενημέρωσης και πληροφόρησης για την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
  • Ανάδειξη φάρων, καρνάγιων, ταρσανάδων, με παρεμβάσεις αναπλάσεων ή και άλλων μεθόδων όπως εκθέσεις ανάδειξης δραστηριότητας, δημιουργία ψηφιακών υλικών σχετικών κ.ο.κ.
  • Επισκέψιμες ενάλιες αρχαιότητες ή ναυάγια.
  • Χώροι έκθεσης ναυτικής, αλιευτικής, θαλάσσιας παράδοσης συμπεριλαμβανομένων και δράσεων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες.
  • Σήμανση των υγροβιότοπων, για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού.
  • Δημιουργία θέσεων θέας και θέσεων ερασιτεχνικής αλιευτικής χρήσης.
  • Δημιουργία ή βελτίωση υποδομών που εξυπηρετούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
  • Δημιουργία υποδομών για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Δημιουργία θαλάσσιων / καταδυτικών πάρκων.
  • Βελτίωση λιμενικών υποδομών.
  • Δημιουργία και βελτίωση κοινών υποδομών εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων των αλιέων όπως ενδεικτικά: χώροι πώλησης αλιευτικών προϊόντων (ιχθυαγορές), υποδομές συντήρησης και πρώτης διαλογής, αποθήκες, χώροι υγιεινής και διοίκησης, παροχή πόσιμου νερού, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας και ασφάλειας κλπ. 
  • Βελτίωση υποδομών στους πλωτούς λιμένες και στους τόπους εκφόρτωσης των αλιευμάτων, όπως: παρεμβάσεις φωτισμού, σηματοδοτήσεις, δράσεις για την ασφάλεια των σκαφών καθώς και η υλοποίηση έργων πρόσβασης για τη διευκόλυνση των αλιέων στη μεταφορά των προϊόντων, εγκατάσταση συστημάτων ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών.

Σε ποιους απευθύνεται

ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους

Περίοδος υποβολής

από 7/12/2021 έως 7/2/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα υποβάλλει ή να αποστείλει στον ΕΦ Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στη διεύθυνση: Λεωνίδιο, 223 00 Αρκαδία, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων (για τη συγκριτική αξιολόγηση).

Σε περίπτωση αποστολής ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει αναλυτικά τους παρακάτω οικισμούς ανά Δήμο:

 • Δήμος Άργους - Μυκηνών: Τ.Κ. Κεφαλαρίου, Τ.Κ. Κιβερίου, Τ.Κ. Μύλων, Δ.Κ. Νέας Κίου.
 • Δήμος Επιδαύρου: Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου, Τ.Κ. Νέας Επιδαύρου.
 • Δήμος Ερμιονίδας: Δ.Κ. Ερμιόνης, Τ.Κ. Ηλιοκάστρου, Τ.Κ. Θερμησίας, Δ.Κ. Κρανιδίου, Δ.Κ. Πορτοχελίου, Τ.Κ. Διδύμων, Τ.Κ. Κοιλάδος.
 • Δήμος Ναυπλιέων: Τ.Κ. Δρεπάνου, Τ.Κ. Ιρίων, Δ.Κ. Τολού, Τ.Κ. Αργολικού, Τ.Κ. Άριας.
 • Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δ.Κ. Άστρους, Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, Τ.Κ. Κορακοβουνίου, Τ.Κ. Παραλίου Άστρους, Τ.Κ. Πραστού.
 • Δήμος Νότιας Κυνουρίας: Δ.Κ. Λεωνιδίου, Τ.Κ. Πηγαδίου, Τ.Κ. Πουλίθρων, Τ.Κ. Πραγματευτής, Τ.Κ. Τσιταλίων, Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων, Τ.Κ.Τυρού.
 • Δήμος Ανατολικής Μάνης: Τ.Κ. Δρυμού, Τ.Κ. Κοκκάλας, Τ.Κ. Κότρωνα, Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης, Δ.Κ. Γυθείου, Τ.Κ. Καρυουπόλεως, Τ.Κ. Σκουταρίου, Τ.Κ. Μίνας, Τ.Κ. Οίτυλου.
 • Δήμος Ελαφοννήσου
 • Δήμος Ευρώτα: Δ.Κ. Σκάλας.
 • Δήμος Μονεμβασίας: Τ.Κ. Ασωπού, Τ.Κ. Δαιμονίας, Τ.Κ. Παπαδιανίκων, Δ.Κ. Νεαπόλεως, Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Τ.Κ. Βελανιδίων, Τ.Κ. Έλικας, Τ.Κ. Κάμπου, Τ.Κ. Λαχίου, Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Τ.Κ. Παντανάσσης, Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Τ.Κ. Ελαίας, Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου Επιδαύρου Λιμήρας, Τ.Κ. Μονεμβασίας, Τ.Κ. Νομίων.
 • Δήμος Σπάρτης: Τ.Κ. Πλατάνας.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση και στον συνημμένο Ενημερωτικό ...

Προϋπολογισμός

€ 500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωνίδιο, 223 00 Αρκαδία
Τηλ
27570 22807
Φαξ
27570 23230

Μαρία Μπούζιου

27570 22807
  

Άννα Κορδονούρη

27570 22807
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/12/2021