facebook

Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού

Έχει λήξει

Στοχευμένη δημόσια στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις αγορές παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται στις υγιείς επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της νέας έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων:

 • Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/ εμπορικών εκθέσεων
 • Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • Εστίασης/ διασκέδασης/ ψυχαγωγίας
 • Γυμναστηρίων και Σχολών χορού.

Περίοδος υποβολής

από 16/3/2022 έως 20/5/2022 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού».

Λήπτες ενίσχυσης, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν μία και μοναδική νέα αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα: Σε ...

Τι χρηματοδοτείται

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2022.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30/9/2022 βάσει των Κωδικών:

 • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας,
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια),
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών,
 • 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α.
  των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 – 30/09/2022.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα Δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων κωδικών που αναφέρονται πιο πάνω.

Προϋπολογισμός

€ 50.000.000

Αναλυτικά: 46 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 4 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις) για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300

Infodesk

801 11 36300
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/5/2022