Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έχει λήξει

Διάθεση θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) για το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Βρεφικοί Σταθμοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας - Παιδικοί Σταθμοί - Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Σε ποιους απευθύνεται

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

Περίοδος υποβολής

από 19/8/2015 έως 30/8/2015

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας στη διεύθυνση Λ/ Γεωργικής Σχολής 65 57001 Πυλαία - Θεσσαλονίκη, τις ώρες 9:00 – 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Ο δικαιούχος θα ενημερώσει / υποβάλλει το ΤΔΠ καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της πρότασης στο ΟΠΣ με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην ...

Προϋπολογισμός

€ 11.884.380

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Πυλαία - Θεσσαλονίκη, 570 01
Τηλ
2313 321 700
Φαξ
2313 321 701-2

Στέλλα Αικατερινιάδου

2313321736
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/10/2015