Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ στη Δυτ. Μακεδονία

Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 και των επιμέρους παρεμβάσεών του, ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ, τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, τη σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών και δικτύωσης εταίρων.

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 15/7/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας ...

Προϋπολογισμός

€ 100.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Διοικητήριο - ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη
Τηλ
24610 53900
Φαξ
24610 53969

Ιωάννης Παπαϊωάννου

24613 50934
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/7/2016