Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Έχει λήξει

Ενίσχυση των ήδη υφισταμένων υποδομών υγείας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας. Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για κατοίκους των απομακρυσμένων μικρών νησιών, σε συμφωνία με τον αντίστοιχο εθνικό στόχο όπως αποτυπώνεται στο ΣΕΣ. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού (ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, hardware, κλπ.)

Σε ποιους απευθύνεται

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου

Περίοδος υποβολής

από 1/12/2016 έως 28/2/2017

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ - ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη 841 00 επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής  ή αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (φαξ).

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. ...

Προϋπολογισμός

€ 1.800.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη, 841 00 Σύρος
Τηλ
22813 60800
Φαξ
22813 60860

Αγάπη Αδαμοπούλου

22813 60819
  

Κάντια Πρίντεζη

22813 60826
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2017

Περιοχή μελών