Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Έχει λήξει

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των φοιτητών ΑΜΕΑ και των φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών. Υποστήριξη της Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην προαγωγή της εποικοδομητικής μάθησης, της ακαδημαϊκής επιτυχίας και της κοινωνικοποίησης των φοιτητών του Δ.Π.Θ. με ιδιαιτερότητες και αναπηρίες.

Σε ποιους απευθύνεται

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περίοδος υποβολής

από 9/11/2017 έως 31/1/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης Τεχνικό Δελτίο Πράξης Στοιχεία ...

Προϋπολογισμός

€ 550.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278008, 210 3278112
Φαξ
210 5241311, 210 3278028

Ευγενία Δούκα

210 3278109
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2018

Περιοχή μελών