Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες στην Κεντρική Μακεδονία - Νέα έκδοση

Έχει λήξει

Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας όπως προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται αντιπλημμυρικά έργα σε αστικές και περιαστικές περιοχές, επενδύσεις για τη διαμόρφωση και διευθέτηση κοιτών ποταμών, χειμάρρων και λιμνών, για την ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας ποταμών, χειμάρρων και λιμνών κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης
  • Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (εκτός των δήμων της περιοσχής ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα για την εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Άγιον Όρος
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Περίοδος υποβολής

από 15/11/2017 έως 14/2/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συμπεριλαμβάνεται η γεωγραφική περιοχή του Αγίου Όρους.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται στην συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. ...

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Τρύφων Χατζηιωάννου

2313 321722
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/2/2018