Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έχει λήξει

Δημιουργία και ενίσχυση κτιριακών υποδομών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη βάση της χαρτογράφησης των αναγκών της Περιφέρειας που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Στις νέες κτιριακές υποδομές θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα για τα Άτομα με Αναπηρία.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 22/11/2017 έως 30/3/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική και θα ληφθεί υπόψη η ιεράρχηση ...

Τι χρηματοδοτείται

(βλ. συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων)

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Πυλαία - Θεσσαλονίκη, 570 01
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Χριστίνα Εδιππίδη

2313 321723
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/3/2018