Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και πιστοποιημένου εκτιμητή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Έχει λήξει

Νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς υπάρχει η ανάγκη νομικής συνδρομής και λήψης γνωμοδοτήσεων για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας υλοποίησης των ενταγμένων και των προς ένταξη έργων σε ότι αφορά:

  • τη διαχείριση υποθέσεων εκκρεμών απαλλοτριώσεων για την ωριμότητα των έργων
  • τη διαχείριση των διαδικασιών των νέων διακηρύξεων και των ηλεκτρονικών δημοπρασιών
  • την εξέταση τυχών προσφυγών στα πλαίσια των ηλεκτρονικών δημοπρασιών
  • την εξέταση τυχών προσφυγών στα πλαίσια των εκτελούμενων έργων.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 30/11/2017 έως 30/3/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός

€ 52.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Χριστίνα Εδιππίδη

2313 321723
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/3/2018