Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στον τομέα της παιδείας (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια εκπαίδευση) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Έχει λήξει

Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο θα αφορούν το κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση-υγρομόνωση-κουφώματα, κλπ.) και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης-θέρμανσης, φωτισμός κλπ). Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις, για τις οποίες προβλέπονται και παρεμβάσεις εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας (αξιοποίηση γεωθερμίας).

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
  •  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 

Περίοδος υποβολής

από 12/4/2018 έως 18/5/2018

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000, 22513 52012, 22513 52013
Φαξ
22513 52014

Αναστάσιος Χατζέλλης

22513 52031
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/5/2018