Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών του δικτύου ΔΕΔ-Μ (εκτός ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Έχει λήξει

Συμπλήρωση και βελτίωση λιμενικών υποδομών που εξυπηρετούν διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις, με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από το ρόλο τους στο σύστημα μεταφορών της Περιφέρειας και τη συμπλήρωση των απαραίτητων χερσαίων υποδομών εξυπηρέτησης της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Λιμενικά Ταμεία ΔΕΔΜ Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
  • Οργανισμοί Λιμένων ΔΕΔΜ Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
  • Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 10/4/2018 έως 31/8/2018

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41 από την 10/04/2018 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/08/2018 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 3.800.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
NEO Πατρών-Αθηνών 28 (1ος όροφος), 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610 422978

Γλυκερία Κατηφόρη

2613 611426
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/9/2018