Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας

Έχει λήξει Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Ειδικότερα δύνανται να χρηματοδοτηθούν: - Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. - Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), με πρόβλεψη 20ετίας. Οι αγορές εδαφικών εκτάσεων, οι εργασίες των αρχαιολογικών υπηρεσιών και οι συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, δύναται να χρηματοδοτηθούν, αν σχετίζονται άμεσα με τα προτεινόμενα έργα, ως ξεχωριστά υποέργα

Σε ποιους απευθύνεται

• Δήμοι • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ΔΕΥΑ Δήμων

Περίοδος υποβολής

από 30/8/2018 έως 28/2/2019 (και ώρα 14.00)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 ...

Τι χρηματοδοτείται

- Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. - Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), με πρόβλεψη 20ετίας. Οι αγορές εδαφικών εκτάσεων, οι εργασίες των αρχαιολογικών υπηρεσιών και οι συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, δύναται να χρηματοδοτηθούν, αν σχετίζονται άμεσα με τα προτεινόμενα έργα, ως ξεχωριστά υποέργα

Προϋπολογισμός

€ 2.924.863Η Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: www.peproe.gr Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 800% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο Ιωάννινα, 45221
Τηλ
2651360500
Φαξ
2651360550

ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ

2651360512
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2019