Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις για την προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης [ΠΡ_38]

Έχει λήξει

- Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. - Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για την πολιτική και ποινική διαδικασία -  β' φάση. - Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο). Δημοσίευση σε πραγματικό χρόνο της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων της χώρας στο διαδίκτυο, προς τους ενδιαφερόμενους (δικηγόροι, πολίτες κλπ.)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής
 • Γενική Γραμματεία Υπουργείου Διακαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Ελεγκτικό Συνέδριο Υπουργείου Διακαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Διακαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Περίοδος υποβολής

από 15/10/2018 έως 29/5/2019

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στη διεύθυνση ΚΟΡΑΗ 4, ΑΘΗΝΑ 105 64 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Μελέτη εφαρμογής / εξάπλωσης Συστήματος
 • Υπηρεσίες υλοποίησης (εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού, τοπική δικτύωση, παραμετροποίηση, ανάπτυξη / προσαρμογή εφαρμογών
 • Μετάπτωση δεδομένων 
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης (χρηστών, διαχειριστών, ανώτερων χρηστών, εκπαιδευτών, χρηστών ΠΣ
 • Δράσεις δημοσιότητας
 • Λοιπές Υπηρεσίες (υπηρεσίες διαχείρισης της αλλαγής, δοκιμαστική λειτουργία, παραγωγική λειτουργία, υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κατά την πιλοτική και δοκιμαστική λειτουργία, υπηρεσίες διαχείρισης έργου).

Προϋπολογισμός

€ 42.125.346,87

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 2018000
Φαξ
213 2018037

Ανδρέας Αττάλογλου

213 2018030
  

Βασιλική Γρίβα

213 2018033
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/5/2019