Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος (BAA) στο Βόρειο Αιγαίο

Δράσεις αναβάθμισης αστικού, φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο στρατηγικών για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) όπως ανάπλαση προκυμαίας, δημιουργία πολιτιστικών χώρων, ανάπλαση και ανάδειξη περιοχής Κάστρου.

Δράσεις βιοκλιματικής ανάπλασης στο πλαίσιο στρατηγικών για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) όπως η διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, ο περιορισμός πρόσβασης των μηχανοκίνητων μέσων (πεζόδρομοι) και η προώθηση ήπιων μέσων (ποδηλατόδρομοι).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Μυτιλήνης
  • Δήμος Χίου

Περίοδος υποβολής

από 18/3/2019 έως 18/9/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 8.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Αναστάσιος Χατζέλλης

22513 52031
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/6/2020