Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Έχει λήξει

Παρεμβάσεις για την αστική αναβάθμιση σε πυρήνες αστικών κέντρων ή στην αστική παράκτια ζώνη που θα οδηγήσουν σε βιώσιμες και ελκυστικές πόλεις. Ενδεικτικά αφορούν:

  • στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του οικιστικού ιστού και την προστασία ελεύθερων χώρων (εξοπλισμός για τη βελτίωση της λειτουργίας των κοινόχρηστων δημόσιων χώρων, αναπλάσεις όψεων και ανακαίνιση κτιρίων για την εγκατάσταση δημόσιων λειτουργιών πολιτισμού κλπ, δημιουργία & ανάπλαση χώρων αναψυχής)
  • στην αποσυμφόρηση κυκλοφοριακού φόρτου με «έξυπνα» και συνδυασμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, καθώς και διευκόλυνση της κινητικότητας των πεζών πολιτών, ιδιαίτερα δε των ΑΜΕΑ (πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σχετική αρμοδιότητα
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη Κ.Χ. με σχετική αρμοδιότητα
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σχετική αρμοδιότητα

 

Περίοδος υποβολής

από 16/9/2019 έως 18/11/2019

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός

€ 5.038.476

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνική Παλαιοκαστρίτσας - Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
Τηλ
26610 80361
Φαξ
26610 33651

Ευαγγελία Λινάρδου

26613 60034
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/11/2019