Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σεμινάριο Αξιολόγησης (Αθήνα, 16-17 Μαΐου 2017)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/5/2017

Υλικό σεμιναρίου (αγγλικά) "Targeting Evaluation Efforts for Greek Managing Authorities"

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/5/2017