Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/11/2015

Το επίσημο κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θαλάσσας όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαική Επιτροπή 

  • PDF (706,15 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/11/2015