Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1384/Β/14.4.2020) Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/4/2020

  • PDF (155,38 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/4/2020