Προγράμματα για ιδιώτες

Ενδιαφέρομαι για:Αποτελέσματα 1 - 1 από 1  

Βιολογικές καλλιέργειες - Παράταση

Στήριξη της βιολογικής παραγωγής με την παροχή αποζημίωσης (σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης) στους ενεργούς γεωργούς για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας,

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 24/1/2017 - 28/2/2017

Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1