Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νέα προμήθεια Λεωφορείων για τις Οδικές Συγκοινωνίες

Προμήθεια Λεωφορείων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

Προμήθεια 520 λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Τα 320 λεωφορεία διαθέτουν κινητήρα Diesel Euro IV & V ενώ 200 λεωφορεία διαθέτουν κινητήρα φυσικού αερίου (CNG).

Οφέλη: Εκσυγχρονισμός στόλου, θετική επίδραση στο περιβάλλον, αύξηση των μετακινήσεων με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς φιλικά σε άτομα με αναπηρία.

 

Προϋπολογισμός: € 56.828.792

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Αττικής

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Μεταφορές
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/2/2018