Ανακοίνωση νομικής μορφής 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προσωπικά δεδομένα

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών που συλλέγει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του διαδικτυακού τόπου www.espa.gr. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών από το www.espa.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών του www.espa.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του www.espa.gr.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.espa.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.espa.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Το www.espa.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο www.espa.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής: Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Το www.espa.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών για την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/ χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.

 

Διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Το www.espa.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/ μέλη να διαγράψουν, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του www.espa.gr.

 

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Το Υπουργείο δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών του www.espa.gr σε κανένα τρίτο φορέα.

 

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Το www.espa.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.espa.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί εφαρμόζουν.

 

Διάρκεια

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Υπουργείο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

Διευθύνσεις ΙΡ

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/ χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.espa.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της δικτυακής πύλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.espa.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος -αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου- πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση το www.espa.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.espa.gr.