Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ - ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι διαγωνισμοί και διακηρύξεις των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ. 

 

 


Αποτελέσματα 1 - 10 από 31 από 4
Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Αξιολόγηση της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής - Ιονίου (EUSAIR)»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/5/2020
Προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/5/2020
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων της Αρχής Πιστοποίησης»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/12/2019
Πρόσκληση για την εγγραφή σε ενιαίο Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας των Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και των Δικαιούχων του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

Ενεργό
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/10/2019
Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014 - 2020

Ενεργό
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/10/2019
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού μέσω καταλόγου, για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην παρακολούθηση αναθέσεων/ συμβάσεων και μετακινήσεων της Τεχνικής Βοήθειας 2014-2020 της ΕΥΣΕ»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/5/2019
Διακήρυξη για την ανάθεση του υποέργου «Σύμβουλος διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020" για τα έτη 2019-2020

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/2/2019
Αναθέσεις μέσω Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2019

Ενεργό
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/2/2019
Αναθέσεις μέσω Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2019

Ενεργό
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/2/2019
Αναθέσεις μέσω Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2018

Ενεργό
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/2/2019


Αποτελέσματα 1 - 10 από 31 από 4