Ευρετήριο όρων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Ευρετήριο όρων της ΜΟΔ περιέχει τους όρους που εισήγαγαν οι νέοι θεσμοί και μηχανισμοί της προγραμματικής περιόδου. Με στόχο τη σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση, το Ευρετήριο επεξηγεί τη σχετική ορολογία στο ευρύτερο κοινό και στους αρμόδιους φορείς. Η ορολογία που περιέχει αναφέρεται σε:

  • Διαχείριση - Παρακολούθηση - Αξιολόγηση Προγραμμάτων
  • Διαδικασίες υλοποίησης έργων
  • Διάρθρωση της Εθνικής Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης
  • Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Χρηματοοικονομικούς όρους

 Κατεβάστε τους Όρους της 5ης Προγραμματικής Περιόδου (PDF)

Κατεβάστε τους Όρους της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (PDF)

Αναζήτηση με βάση το αρχικό γράμμα (Α-Ω, Α-Ζ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 458 από 46 σελίδες

01 - Δραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά κέντρα

02 - Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριμένες τεχνολογίες

03 - Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών και τεχνολογικών πόλων

04 - Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων)

05 - Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων

06 - Συνδρομή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής

07 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.)

08 - Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

09 - Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ

1 : Απασχολησιμότητα

Αποτελέσματα 1 - 10 από 458 από 46 σελίδες