Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 209 από 21

Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Παρεμβάσεις που προτείνονται και υλοποιούνται από Δημόσιους φορείς και συνεισφέρουν στην αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 20/3/2017 - 28/4/2017

Αξιολόγηση ΕΠΑΝΕΚ και επιμέρους δράσεων

Εκπόνηση του σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ και των αξιολογήσεων που προβλέπονται απο τον Κανονισμό (ΕΕ)1303/2013, Επιμέρους αξιολογήσεις δράσεων και παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια του ΕΠ και εκ των υστέρων αξιολογήσεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 16/3/2017 - 28/4/2017

Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αναβάθμιση και προμήθεια του αναγκαίου εργαστηριακού εξοπλισμού τωνσχολικών μονάδων προσχολικής, α'θμιας και β'θμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 15/3/2017 - 15/5/2017

Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Παρεμβάσεις σε βασικές οδούς πρόσβασης από την ενδοχώρα και τα αστικά κέντρα προς τις πύλες εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 15/3/2017 - 29/9/2017

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Αναμένεται

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 23/3/2017 - 17/5/2017, ώρα 16:00

Ενίσχυση δράσεων τουριστικής προβολής στην Περιφέρεια Κρήτης

Αναμένεται

Προβολή των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της Κρήτης, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο διεθνή χώρο, που θα ενημερώνουν και θα διευκολύνουν τους επισκέπτες του νησιού κατά τη διάρκεια της παραμονής/ περιήγησής τους σε αυτό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 3/4/2017 - 29/9/2017

Αναβάθμιση/βελτίωση της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου στην Περιφέρεια Κρήτης

Αναβάθμιση / βελτίωση της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ μέσω εντοπισμένων παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως βελτιώσεις κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 9/3/2017 - 31/12/2020

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 13/3/2017 - 31/5/2017

Αναβάθμιση / βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ)

Αναβάθμιση / βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) μέσω εντοπισμένων παρεμβάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 9/3/2017 - 31/12/2020

Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειών τουριστικής προβολής για την Περιφέρεια της Ηπείρου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 15/3/2017 - 10/5/2017

Αποτελέσματα 1 - 10 από 209 από 21