Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 280 από 28

Συνδυασμένες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας - Οne-stop shops (Πολυδύναμα)

Αποκεντρωμένη και συνδυασμένη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και υγείας, προσαρμοσμένης στις νέες συνθήκες, προς τις ευπαθείς ομάδες της Αθήνας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 26/4/2018 - 31/12/2019

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Περιφέρειες Ηπείρου για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, των ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 24/4/2018 - 29/6/2018, ώρα 15:00

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στην Πιερία μέσω του LEADER

Εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Πιερίας (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 18/4/2018 - 27/6/2018

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της τηλεϊατρικής με σκοπό την αντιμετώπιση της πιεστικής ανάγκης για βελτίωση πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα στα απομονωμένα νησιά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 20/4/2018 - 30/6/2018

Δράσεις για την διαχείριση αποβλήτων από προσφυγικές ροές στα νησιά Βορείου Αιγαίου και Π.Ε. Δωδεκανήσου

Αναμένεται

Διαχείριση αποβλήτων που παράγονται λόγω των προσφυγικών ροών σε νησιά του Βορείου Αιγαίου και της Δωδεκανήσου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 2/5/2018 - 1/10/2018

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στην Πέλλα μέσω του LEADER

Εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Πέλλας (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 16/4/2018 - 2/7/2018

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στην Ηλεία μέσω του LEADER

Αναμένεται

Εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Ηλείας (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 2/5/2018 - 31/7/2018

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στο Νομό Θεσσαλονίκης μέσω του LEADER - Βιωσιμότητα των δασών

Στήριξη βασικών τοπικών υπηρεσιών και των σχετικών υποδομών μικρής κλίμακας για τον αγροτικό πληθυσμό, στήριξη των αντίστοιχων υποδομών στον πρωτογενή τομέα (αγροτική οδοποιία), καθώς και προστασία των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Θεσσαλονίκης (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 20/4/2018 - 20/7/2018

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στο Νομό Θεσσαλονίκης μέσω του LEADER

Στήριξη βασικών τοπικών υπηρεσιών και των σχετικών υποδομών μικρής κλίμακας για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και τη στήριξη των αντίστοιχων υποδομών στον πρωτογενή τομέα (αγροτική οδοποιία).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Θεσσαλονίκης (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 20/4/2018 - 20/7/2018

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη στην Ήπειρο μέσω του LEADER

Εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 24/4/2018 - 9/7/2018

Αποτελέσματα 1 - 10 από 280 από 28