Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Η βιβλιοθήκη περιέχει αποκλειστικά και μόνο έγγραφα που αφορούν την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Για αναζήτηση υλικού για προηγούμενες περιόδους, μπορείτε να μεταβείτε εδώ

Απλή αναζήτηση

 
Αποτελέσματα 1 - 10 από 288 από 29
Υλικό δημοσιότητας για τα 60 χρόνια του ΕΚΤ (toolkit)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/4/2017
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εθνικό Δίκτυο Αξιολόγησης - Συνάντηση δικτύου, Αθήνα 6/3/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/4/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04.04.2017), άρθρα 58 και 59 τροποποιήσεις Ν. 4314

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/4/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Τουρισμού , Υπουργείο Επικρατείας
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B MED

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/3/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III
Συνοπτική ενημέρωση πολιτών - Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-Β MED

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/3/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III
ΥΑ 26765/ΕΥΘΥ 200/6.3.2017 (ΦΕΚ 866/Β/16.03.2017) Τροποποίηση ΥΑ 32670/ΕΥΘΥ 327/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/3/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017) Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας κ διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για ανάθεση κ υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/3/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΥΑ 23500/ΕΥΘΥ 177/23.2.2017 (ΦΕΚ 619/28.02.2017) Τροποποίηση της ΥΑ 53684/ΕΥΘΥ 460/18-05-2015 «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/2/2017
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Πρότυπα αφίσας Α3 ΕΣΠΑ 2014-2020 (αρχεία EPS)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/2/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Δημιουργία και τοποθέτηση αφίσας ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/2/2017
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)


Αποτελέσματα 1 - 10 από 288 από 29