Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Η βιβλιοθήκη περιέχει αποκλειστικά και μόνο έγγραφα που αφορούν την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Για αναζήτηση υλικού για προηγούμενες περιόδους, μπορείτε να μεταβείτε εδώ
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 377 από 38 σελίδες
2η Εγκύκλιος για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/11/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΚΥΑ 124507/24.11.2020 (ΦΕΚ 5228/Β/25.11.2020) Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής Προστασίας».


Ημερομηνία δημοσίευσης:25/11/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών
Ν.4738/27.10.2020 (ΦΕΚ 207/Α/27.10.2020) Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις - Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/10/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Υγείας , Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Τουρισμού , Υπουργείο Επικρατείας , Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2019 του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/9/2020
Αρχή έκδοσης: ΕΥΔ ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (Μονάδα Δ ΕΥΣΣΑ)
Απόφαση Έγκρισης Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών - 1η Επικαιροποίηση - Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΣΠΔ) - Επικαιροποίηση Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Διεκτών - Παραρτήματα- 1η Επικαιροποίηση - Ιούνιος 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:15/7/2020
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
ΥΑ 29440/14.05.2020 (ΦΕΚ 1907/Β/18.5.2020) Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών


Ημερομηνία δημοσίευσης:18/5/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών
ΚΥΑ 23774/15.04.2020 (ΦΕΚ 1610/Β/27.04.2020) Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδ.Υπηρ.Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/4/2020
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εσωτερικών
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/558 της 23.4.2020 για τροποποίηση κανονισμών 1301/2013 και 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης COVID-19


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/4/2020
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αποτελέσματα 1 - 10 από 377 από 38 σελίδες