Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Κοζάνης

Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Κοζάνης

Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Λευκοπηγής και Πρωτοχωρίου του Δήμου Κοζάνης, συνολικού μήκους 34,2 χιλιομέτρων καθώς και κατασκευή όλων των απαραίτητων φρεατίων επίσκεψης και πτώσης για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή κοινής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών Λευκοπηγής, Πρωτοχωρίου και Νέου Κλείτους.

Οφέλη: Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός από το αναβαθμισμένο δίκτυο αποχέτευσης ανέρχεται σε 3.500 κατοίκους.

 

Προϋπολογισμός: €3.034.647

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Περιβάλλον
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Κοζάνης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/2/2018