• Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Ιωαννίνων

ΧΥΤΑ Ιωαννίνων

Κατασκευή λεκάνης εναπόθεσης απορριμμάτων, δίκτυο συλλογής και μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων, έργα διαχείρισης του βιοαερίου, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης, κτιριοδομικό πρόγραμμα, εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού. Προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεση υγειονομικής ταφής και για απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία. Βελτίωση της οδού πρόσβασης και συνδέσεις σε δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Οφέλη: Διαχείριση στερεών αποβλήτων που εξυπηρετεί 170.239 κατοίκους του Νομού Ιωαννίνων.

 

Προϋπολογισμός: €12.694.137

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ταμείο Συνοχής

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Ηπείρου

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Περιβάλλον
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ιωαννίνων

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/1/2019