• Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στήριξη της γυναικείας απασχόλησης

Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Χρηματοδότηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από άνεργες γυναίκες σε οκτώ Περιφέρειες της χώρας (Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου). Οι φωτογραφίες αφορούν επιχείρηση που επιδοτήθηκε στο πλαίσιο αυτό στην Κρήτη, με αντικείμενο την πώληση βιβλίων αποκλειστικά για παιδιά και παιδιά με ειδικές ανάγκες, τη διοργάνωση διαλέξεων όπου ενημερώνονται οι γονείς για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους από έμπειρους παιδοψυχολόγους, παιδαγωγούς και λογοθεραπευτές και την επιμέλεια επιμορφωτικών παιχνιδιών με διαδραστικά μέσα.

Οφέλη: Χρηματοδοτήθηκαν οι επιχειρήσεις περίπου 1.800 γυναικών, καθώς και η πρόσληψη σε αυτές 1.700 ανέργων ως υπαλλήλων.

 

Προϋπολογισμός: €40.000.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Απασχόληση – Εργασία
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)
Διεύθυνση
Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα
Τηλ
210 6985210
Φαξ
210 6916468
Email

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/1/2019