Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αποπεράτωση του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο - Σπάρτη

Ανισόπεδος κόμβος Κορίνθου

Ολοκλήρωση της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, μήκους 159 χιλιομέτρων και του κλάδου Λεύκτρο - Σπάρτη, μήκους 46 χιλιομέτρων. Περιλαμβάνονται εργασίες βελτίωσης σε υφιστάμενα τμήματα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη, και κατασκευή νέων τμημάτων από την Τρίπολη μέχρι την Καλαμάτα και από το Λεύκτρο της Αρκαδίας μέχρι τη Σπάρτη. Το έργο κατασκευάζεται με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (σύμβαση παραχώρησης).

Οφέλη: Μείωση του χρόνου μετακίνησης και της χρονοαπόστασης των μεταφορών, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, διευκολύνση των συνθηκών κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων λόγω των υψηλών προδιαγραφών κατασκευής, συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών που διατρέχει.

 

Προϋπολογισμός: €765.000.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ταμείο Συνοχής

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Μεταφορές
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2016