• Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμημάτων του ΑΠΘ με μαθήματα επιχειρηματικότητας και επιμέρους δράσεις όπως σεμιναριακά και εργαστηριακά μαθήματα, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Ταυτόχρονα υλοποιεί ανοιχτές δράσεις σχετικές με συνέργειες επιχειρήσεων με ομάδες φοιτητών/τριών, ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, διοργάνωση διαγωνισμών και επιχειρηματικών προτάσεων-σχεδίων.

Οφέλη: Βάσει ερευνών και αξιολογήσεων που έγιναν, προκύπτει ότι οι περισσότεροι φοιτητές θεωρούν ότι το πρόγραμμα τους βοήθησε πολύ στο να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην επιχειρηματικότητα. Επίσης, οι τάσεις των φοιτητών για την ανάληψη επιχειρηματικότητας στο μέλλον, έχουν στο σύνολό τους βελτιωθεί, ενώ η συμβολή του προγράμματος ήταν σημαντική για να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση.

 

Προϋπολογισμός: €376.693

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/1/2019