Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Λάρισας

Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Λάρισας

Το αρχαίο θέατρο της Λάρισας κατασκευάσθηκε στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. στις νότιες υπώρειες του λόφου Φρούριο, όπου βρισκόταν η οχυρωμένη ακρόπολη της αρχαίας πόλης. Το θέατρο ήταν ορατό στο ανώτερο μέρος του μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, ωστόσο ύστερα από σεισμό το 1868, το κοίλο καλύφθηκε με τα ερείπια των πλινθόκτιστων σπιτιών που καταστράφηκαν και επάνω στην επίχωση αυτή οικοδομήθηκαν νέα κτίρια. Οι ανασκαφές για την αποκάλυψή του ξεκίνησαν το 1910 φέρνοντας στο φως ένα μέρος της σκηνής, ενώ η αποκάλυψη του μνημείου ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα απαλλοτριώσεων που ξεκίνησε το 1990, συνεχίσθηκε το 1998 και ολοκληρώθηκε το 2000.

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν καθαρισμό των μαρμάρινων και πωρολιθικών επιφανειών του αρχαίου θεάτρου, στερεώσεις με επιφανειακούς εμποτισμούς, συγκόλληση θραυσμάτων ή απολεπίσεων που προέκυψαν από νέες ταυτίσεις και συντήρηση μελών κυρίως με πλήρωση ρηγμάτων ή ρωγμών με ένεμα. Επίσης έχει προβλεφθεί η αποκατάσταση του χώρου πλησίον της δυτικής παρόδου του θεάτρου, η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων κατά μήκος της εισόδου και περιμετρικά του μνημείου, η παραγωγή έντυπου οδηγού του μνημείου, η εγκατάσταση ειδικά εξοπλισμένου εργοταξιακού οικίσκου για τις ανάγκες της συντήρησης στο χώρο των διάσπαρτων ΒΔ του θεάτρου και η αεροφωτογράφιση του μνημείου. Το έργο εκτελέσθηκε με αυτεπιστασία από την Επιστημονική Επιτροπή Αρχαίου Θεάτρου του Ταμείου Διαχείρισης Πόρων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων.

Οφέλη: Το αρχαίο θέατρο και το ιστορικό κέντρο που απλώνεται γύρω του, αποτελούν από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα το κέντρο της πόλης. Η συντήρηση και ανάδειξή του συμβάλλει στην προβολή της ιστορίας, ως σημείο αναφοράς για την καθημερινότητα των πολιτών και επισκεπτών της πόλης.

Προϋπολογισμός: €3.000.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Πολιτισμός
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/2/2018