Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 104 από 11 σελίδες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 15 εμπειρογνωμόνων για το έργο "Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής"

18/7/2018 - Ανακοίνωση

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔΚΑ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους, ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες – εμπειρογνώμονες να υποβάλλουν αιτήσεις για να συνάψουν συμβάσεις ...

Ανάκληση/ ματαίωση ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την πρόσληψη Συμβούλου παρακολούθησης και αξιολόγησης της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)

9/7/2018 - Ανακοίνωση

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε την ανάκληση της με αριθμό πρωτοκόλλου 58855/ΕΥΣΣΑ 1015/1-6-2018 απόφασής και του με αριθμό πρωτοκόλλου 58860/ΕΥΣΣΑ 1016/1-6-2018 τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού για την πρόσληψη Συμβούλου Παρακολούθησης ...

Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2018 - Διαγωνισμός φωτογραφίας και έκθεση

9/7/2018 - Ανακοίνωση

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 συμμετέχοντας στον εορτασμό της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2018 (ECDAY 2018), που τίθεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνει διαγωνισμό και έκθεση φωτογραφίας και απευθύνει ανοιχτή ...

Παράταση υποβολής για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών του Ταμείου Υποδομών

5/7/2018 - Ανακοίνωση

Έως τις 18 Ιουλίου 2018 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για το Ταμείο Υποδομών (Infrastructure Fund of Funds – InfraFoF), κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Ένωσης ...

Υποτροφίες ΕΣΠΑ για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές/τριες ευπαθών κοινωνικών ομάδων

21/6/2018 - Ανακοίνωση

Το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα χορηγήσει 3.685 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες.

Διαγωνισμός για φοιτητές δημοσιογραφίας

8/6/2018 - Ανακοίνωση

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσκαλεί φοιτητές σχολών δημοσιογραφίας από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό επικοινωνίας με θέμα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής ...

«Ετοιμότητα για επενδύσεις σε έργα καινοτομίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη» - Σεμινάριο που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 και 5 Ιουλίου 2018, στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας

6/6/2018 - Ανακοίνωση

Το σεμινάριο θα εξετάσει τους κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την αύξηση των καινοτόμων έργων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδέοντας ταυτόχρονα τη μακροοικονομική προοπτική των κυβερνήσεων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ...

Ανακοίνωση για την "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019"

25/5/2018 - Ανακοίνωση

H EETAA εν όψει της έκδοσης της πρόσκλησης για τη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2018-2019" εξέδωσε ανακοινώσεις με πληροφορίες για τους φορείς/δομές και για τους γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - B' Κύκλος» - 2η περίοδος υποβολών

25/5/2018 - Ανακοίνωση

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων με τη βαθμολογική τους κατάταξη για τη 2η περίοδο υποβολών στη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών του Ταμείου Υποδομών

24/5/2018 - Ανακοίνωση

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εθνικούς πόρους έχει συστήσει το Ταμείο Υποδομών (Infrastructure Fund of Funds - InfraFoF).

Αποτελέσματα 1 - 10 από 104 από 11 σελίδες