Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 71 από 8 σελίδες

Τρίτο ενημερωτικό Newsletter του EUSAIR Facilty Point Ελλάδος

20/9/2021 - Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Κυκλοφόρησε το τρίτο ενημερωτικό Newsletter του EUSAIR Facilty Point Ελλάδος με όλα  τα νέα, τις ανακοινώσεις, τα άρθρα και τις επερχόμενες εκδηλώσεις της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου.

Οδικός χάρτης για μια περισσότερο βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου

3/9/2021 - Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Το διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο «Επενδύσεις σε Δεξιότητες & Επιμόρφωση: Οδικός χάρτης για μια πιο βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου» πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2021 και είχε ως στόχο να οδηγήσει σε μία περισσότερο διεξοδική ...

Η μακροπεριφερειακή στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο: Ένα κοινό όραμα, μία κοινή αποστολή

7/7/2021 - Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Η 3η έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού TERRITORIAL του Προγράμματος ESPON, με τίτλο "L-Rural Areas: An eye to the future", έχει δημοσιευτεί και περιλαμβάνει ενδιαφέροντα άρθρα για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και πολιτικές, καθώς και ένα ...

Γαλάζια Γεωργία στην ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Ένα όραμα για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

29/6/2021 - Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Η εκδήλωση με τίτλο «Γαλάζια Γεωργία στην ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», η οποία διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 27 Μάϊου 2021, συγκέντρωσε ένα ευρύ φάσμα εμπλεκόμενων φορέων που ...

Μια νέα προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ- Μετασχηματισμός της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον

11/6/2021 - Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη θα καθορίσουν την ευρωπαϊκή οικονομία για τα επόμενα χρόνια έως και δεκαετίες. Η βιώσιμη γαλάζια οικονομία της ΕΕ θα συμβάλει στην επίτευξη του οικονομικού μετασχηματισμού της ΕΕ, όπως ορίζεται ...

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 6ο Φόρουμ της EUSAIR στις σλοβενικές ακτές

24/5/2021 - Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Το 6ο Φόρουμ της EUSAIR πραγματοποιήθηκε στις ακτές της Σλοβενίας στις 11 και 12 Μαΐου σε υβριδική μορφή.

Ενσωμάτωση των εμβληματικών προτεραιοτήτων και πιλοτικών έργων της EUSAIR στα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα και τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg)

18/5/2021 - Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Η διαδικασία ενσωμάτωσης των εμβληματικών στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Μακροπεριφέρεια της Αδριατικής και Ιονίου αποτέλεσε το βασικό θέμα της συνάντησης γνωριμίας των διακρατικών και διασυνοριακών προγραμμάτων συνεργασίας της ΕΕ με την ...

6ο ετήσιο Φόρουμ της EUSAIR

27/4/2021 - Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Το 6ο ετήσιο Φόρουμ της EUSAIR, #6thEUSAIRForum, φιλοξενείται διαδικτυακά από την Ίζολα (Σλοβενία) στις 11 και 12 Μαΐου 2021, με κύριο θέμα την «Πράσινη συνδεσιμότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, κατά μήκος των ακτών της κοινής θάλασσας» και οργανώνεται ...

Δεύτερο ενημερωτικό Newsletter του EUSAIR Facilty Point Ελλάδος

22/4/2021 - Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Κυκλοφόρησε το δεύτερο ενημερωτικό Newsletter του EUSAIR Facilty Point Ελλάδος με όλα  τα νέα, τις ανακοινώσεις, τα άρθρα και τις επερχόμενες εκδηλώσεις της  Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου.

Διαδικασία ενσωμάτωσης των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών στα εθνικά στρατηγικά κείμενα - Η πορεία της Ελλάδας

31/3/2021 - Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών #EUMRSWeek, ο κ. Ιωάννης Φίρμπας, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εθνικός Συντονιστής για τα ΕΔΕΤ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για ...

Αποτελέσματα 1 - 10 από 71 από 8 σελίδες