Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1 σελίδες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

24/5/2021 - Προσκλήσεις θέσεων εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Αποτελέσματα 1 - 1 από 1 από 1 σελίδες