Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

RegioStars Awards 2018 - Διαγωνισμός συγχρηματοδοτούμενων έργων περιφερειακής πολιτικής

15/3/2018

Τα βραβεία RegioStars είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός που διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τον εντοπισμό καλών πρακτικών περιφερειακής ανάπτυξης και την προβολή πρωτότυπων και καινοτόμων έργων που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν φορείς υλοποίησης έργων σε άλλες περιφέρειες της Ευρώπης. 

Το 2018 υπάρχουν πέντε κατηγορίες βραβείων έργων RegioStars:

  • Κατηγορία 1 - Υποστήριξη της μετάβασης στην «έξυπνη» βιομηχανία
  • Κατηγορία 2 - Αειφορία μέσω εκπομπών χαμηλών εκπομπών άνθρακα
  • Κατηγορία 3 - Καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες
  • Κατηγορία 4 - Αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης
  • Κατηγορία 5 - Τομέας της χρονιάς 2018: Επένδυση στην πολιτιστική κληρονομιά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον υπεύθυνο του έργου με την έγκριση της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα www.regiostarsawards.eu, που είναι προσβάσιμη από την 1η Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου 2018. Οι αιτούντες θα πρέπει να διαβάσουν τον οδηγό πριν υποβάλλουν το σχέδιό τους, ενώ οι πληροφορίες θα πρέπει κατά προτίμηση να παρέχονται στα αγγλικά, αλλά μπορούν, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία RegioStars: ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards   

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: regiostars2018@iservice-europa.eu   

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/3/2018

Περιοχή μελών