Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προσωρινά αποτελέσματα για τη δράση "Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής"

23/9/2021

Ανακοινώθηκαν σήμερα Πέμπτη 23/9 στο voucher.gov.gr τα προσωρινά αποτελέσματα για τη δράση «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Οι πίνακες κατάταξης του Προσωρινού και Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν μόνον τους κωδικούς ΚΑΥΑΣ των ενδιαφερομένων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Πρόσκληση (κεφ. 2.4 ενότητα Γ.2), τόσο οι επιλαχόντες όσο και οι μη επιλεγέντες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από της δημοσιεύσεως των Πινάκων Κατάταξης προσωρινών Ωφελουμένων.

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται εγγράφως στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα με συστημένη επιστολή υπόψη της αρμόδιας πενταμελούς επιτροπής, η οποία αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό επί των αντιρρήσεων.

Δείτε τα αποτελέσματα: https://voucher.gov.gr/upload/project_37/edge-proswrino_mhtrwo_wfeloumenwn.pdf

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση: https://voucher.gov.gr/upload/project_37/edge-anakoinwsh_mhtrwou_wfeloumenwn.pdf

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/9/2021