facebook

Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Γαλάζια και πράσινη ανάπτυξη στην Αδριατική και το Ιόνιο

22/11/2021

 

Το διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο: «Τί μπορεί να κάνει η EUSAIR για να εξασφαλίσει τη γαλάζια και πράσινη ανάπτυξη στην Αδριατική και το Ιόνιο: Στάδια εξέλιξης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην EUSAIR» έλαβε χώρα στις 9 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μεσογειακών Ακτών και Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών 2021 (MEDMRSWeek).

Το κοινό συνέδριο των Θεματικών Ομάδων Καθοδήγησης των Πυλώνων Ι & ΙΙΙ της EUSAIR ήταν αφιερωμένο στην περαιτέρω ενίσχυση και αναγνώριση των Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών (ΠΘΠ) και του χωροταξικού σχεδιασμού στη θάλασσα και στις λεκάνες απορροής των ποταμών της EUSAIR.

Κάθε χώρα παρουσίασε την πρόοδο των εργασιών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, σχετικά με τη δημιουργία γαλάζιων και πράσινων διαδρόμων και την καθιέρωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ). Για την περαιτέρω ανάλυση των δυνατοτήτων θέσπισης Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών, ένα μέρος του συνεδρίου ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση ορθών πρακτικών και αναλύσεων, που έχουν ήδη υλοποιηθεί στην περιοχή της EUSAIR.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του συνεδρίου, οι εκπρόσωποι των χωρών-μελών της EUSAIR, παρουσίασαν την πρόοδο των έργων για τη συμπερίληψη και ενίσχυση των ΠΘΠ στις χώρες τους. Ειδικότερα, η Klodiana Marika από το Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος και η Elsa Bozhaj από το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Αλβανίας, περιέγραψαν μια ολόκληρη κατάσταση Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Αλβανία και πιο συγκεκριμένα τη διαδικασία ΘΧΣ στο θαλάσσιο εθνικό πάρκο Karaburun Sazan. Ακόμα, ο Josip Njavro από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη παρουσίασε το Πρόγραμμα Διαχείρισης Ακτών (CAMP), ενώ η Χριστίνα Παυλούδη από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) περιέγραψε την υφιστάμενη κατάσταση των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, οι ομιλητές ανέπτυξαν διάφορα ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με το ΘΧΣ. Ο Francesco Musco από το IUAV Πανεπιστήμιο της Βενετίας παρουσίασε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, γνωστικά δεδομένα και μεθοδολογίες σχεδιασμού για τις περιοχές της Τυρρηνικής Θάλασσας. Επιπλέον, η Ivana Stojanović από τη Διεύθυνση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Θαλάσσιων και Χερσαίων Οικοσυστημάτων του Μαυροβουνίου, παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου GEF (Global Environment Facility) καθώς και περαιτέρω βήματα για τον εθνικό θαλάσσιο & παράκτιο χωροταξικό σχεδιασμό. Το πρώτο τμήμα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε με την Nataša Bratina από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Σλοβενίας, η οποία επικεντρώθηκε στην αλληλεπίδραση μεταξύ περιβάλλοντος και βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και ειδικότερα, στον τρόπο αλληλεξάρτησης, αλλά και αλληλενίσχυσης αυτών των δύο.

Το δεύτερο τμήμα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση καλών πρακτικών. Ο διακεκριμένος καθηγητής και συγγραφέας Andrej Sovinc παρουσίασε την ανάλυση των Προστατευόμενων Θαλάσσιων (υδάτινων) Περιοχών στην περιοχή της EUSAIR, καθώς και προτάσεις για διορθωτικά μέτρα, ενώ οι Mitja Grbec, Tullio Scovazzi και Ilaria Tani παρουσίασαν την ανάλυσή τους σχετικά με τη νομική βάση για τη δημιουργία και περαιτέρω ανάπτυξη των ΠΘΠ στην ίδια περιοχή. Ο Dragan Zeljko από την Κροατία επισήμανε τα επιτεύγματα της επιτροπής Sava (International Sava River Basin Commission) στη διαχείριση των λεκανών απορροής των ποταμών και η Στέλλα Κυβέλου αναφέρθηκε στα κατορθώματα της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για το ΘΧΣ, με ειδική μνεία στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Οι Ljupka Dimoska Zajkov από τη Βόρεια Μακεδονία και ο Dobrila Kujundžić από το Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Διαχείρισης Υδάτων της Σερβίας έκλεισαν το δεύτερο μέρος της συνεδρίας.

Η συζήτηση στο τέλος του συνεδρίου επικεντρώθηκε στην εύρεση κοινής σύμβασης για τη δημιουργία διασυνοριακών Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών και περιοχών προστασίας των λεκανών απορροής των ποταμών και με ποιους τρόπους μπορεί η EUSAIR να στηρίξει αυτές τις διαδικασίες.

Τα συμπεράσματα της συζήτησης είναι διαθέσιμα στο Σχετικά αρχεία.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/11/2021

Περιοχή μελών