Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

2η Πρόσκληση για έργα στρατηγικού χαρακτήρα του Προγράμματος Interreg "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020"

Έχει λήξει

Υλοποίηση έργων στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και την βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές)
 • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ)
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο

Περίοδος υποβολής

από 20/9/2016 έως 24/2/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι προτάσεις των φορέων θα πρέπει να αφορούν έργα που: συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος ...

Προϋπολογισμός

€ 15.294.118

Αναλυτικά:

 • Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές
  Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 4.705.883 €
 • Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
  Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 10.588.235 €

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ
2310 469600
Φαξ
2310 469602

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
Διεύθυνση
Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ
+357 22602898
Φαξ
+357 22666810
E-mail διεύθυνση
Κοινή Γραμματεία Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Διεύθυνση
Balkan Center, Κτίριο Δ, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ
+30 2310 024060
Φαξ
+30 2310024078
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2017