Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Λειτουργική αναβάθμιση και οδική ασφάλεια ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Έχει λήξει

Προμήθεια του απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τροχαίας και των περιφερειακών Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ενδεικτικά στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης μπορεί να χρηματοδοτηθεί η προμήθεια αστυνομικών οχημάτων διαφόρων τύπων για μετάβαση των τροχονόμων σε σημεία ελέγχων της τροχαίας, ασύρματων πομποδεκτών οχημάτων (για τα αυτοκίνητα), συσκευών ελέγχου – μέτρησης ταχύτητας οχημάτων (ραντάρ).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
  • Φορείς Υπουργείου Εσωτερικών

Περίοδος υποβολής

από 6/12/2017 έως 16/3/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 1.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Κυριακή Τουρλούκη

2713 601349
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/4/2018