Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων, με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έχει λήξει

Θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων μακροχρόνια ανέργων, με 4μηνη εγγυημένη απασχόληση για μέρος αυτών (άνευ κόστους για τη δράση), σε οικονομικές δραστηριότητες της τοπικής/ περιφερειακής οικονομίας, με αναπτυξιακή δυναμική, προκειμένου να ενδυναμωθεί η απασχολησιμότητα των ωφελούμενων.

Σε ποιους απευθύνεται

Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι και συγκεκριμένα τους 5 θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους εθνικής εμβέλειας (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ), ή/και τους αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς τους, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη, είτε μεταξύ τους, είτε με φορείς που θα επιλέξουν ως καταλληλότερους, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα της δράσης

Περίοδος υποβολής

από 13/12/2017 έως 31/1/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 3.550.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Σταματίνα Ξύγκου

2713 601387
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2018