Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020-2021 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Προσκλήσεις (ενημέρωση 28/9/2020)

Το πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμμα εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, καλούνται να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις προσκλήσεις που εκδίδονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 29 θέσεις - Υποβολή ώς 14/7/2020 - Έληξε.

 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ): 14 θέσεις - Υποβολή ώς 14/7/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 29 θέσεις - Υποβολή έως 17/7/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 134 θέσεις - Υποβολή έως 20/7/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 67 θέσεις - Υποβολή έως 21/7/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 109 θέσεις - Υποβολή έως 23/7/2020 - Έληξε.

 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 70 θέσεις - Υποβολή έως 28/7/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 33 θέσεις - Υποβολή έως 29/07/2020 - Έληξε.

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: 50 θέσεις - Υποβολή έως 30/07/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: 153 θέσεις - Υποβολή έως 31/07/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 61 θέσεις - Υποβολή έως 4/08/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 74 θέσεις - Υποβολή έως 4/08/2020 - Έληξε.

 • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: 160 θέσεις - Υποβολή έως 5/08/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 58 θέσεις - Υποβολή έως 17/8/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 125 θέσεις - Υποβολή έως 27/08/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 131 θέσεις - Υποβολή έως 16/08/2020 - Έληξε.

 • Πανεπιστήμιο Πατρών II: 4 θέσεις - Υποβολή έως 23/08/2020 - Έληξε.

 • ΑΣΠΑΙΤΕ: 14 θέσεις - Υποβολή έως 7/09/2020 - 'Εληξε.

 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 14 θέσεις - Υποβολή έως 9/09/2020 - Έληξε.

 

Ενεργές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020–2021 (ενημέρωση 28/9/2020):

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 3 θέσεις - Υποβολή έως 29/09/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 2 θέσεις - Υποβολή έως 7/10/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών: 2 θέσεις - Υποβολή έως 13/10/2020 - Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία και εδώ.

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τους ενδιαφέρουν.

Σε ποιους απευθύνεται

Νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2020

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την εκάστοτε πρόσκληση υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας και τα σχετικα δικαιολογητικά στη διεύθυνση που ορίζει η πρόσκληση του ιδρύματος που τους ενδιαφέρει.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Όι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας από κάθε φυσικό πρόσωπο από ...

Τι χρηματοδοτείται

Η αμοιβή για κάθε έργο ανάθεσης τριών μαθημάτων ορίζεται στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των 3 μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά.

Πρόσκληση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διεύθυνση
Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ
26510 07134
Φαξ
26510 07040
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση
501 00 Κοίλα Κοζάνη
Τηλ
24610 56470, 24610 56420, 24610 56250, 24610 56254
Φαξ
24610 56221
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/9/2020

Περιοχή μελών