Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Καινοτόμες Πρωτοβουλίες / Δίκτυο προώθησης και στήριξης των συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων "Athens Business Toolkit

Χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις που συνδέονται με την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα που αφορούν στη στήριξη των συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων


Ενδεικτικά, η δράση προβλέπει :

• τη δημιουργία συνεργατικού μηχανισμού υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων
• την προβολή, την προώθηση και τη διάχυση της συνεργατικής κουλτούρας μεταξύ των μελών/ επιχειρήσεων
• την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των μελών/ επιχειρήσεων πάνω στα νέα δεδομένα και ανάγκες της αγοράς
• την παροχή των απαραίτητων μέσων για την εξειδικευμένη πιστοποίηση και διαπίστευση των μελών, ώστε να εισέλθουν
επιχειρηματικά σε νέες αγορές στόχους
• την ενίσχυση της προβολής και ανταγωνιστικότητας των μελών/ επιχειρήσεων μέσα από εξειδικευμένες ενέργειες σχεδιασμού
branding

Άμεσα ωφελούμενοι της δράσης θα είναι συλλογικοί φορείς των επιχειρήσεων με έδρα στην Αθήνα, ενώ έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι επιχειρήσεις μέλη τους στο βαθμό που ωφελούνται έμμεσα ως αποδέκτες των αποτελεσμάτων της πράξης

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Αθηναίων
  • Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακη Α.Ε. ΟΤΑ
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Ν.Π.Δ.Δ. – συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων με έδρα στο Δήμο Αθηναίων που διαθέτουν μέλη εντός της περιοχής παρέμβασης και ειδικότερα: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Ελλάδος, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Περίοδος υποβολής

από 30/11/2020 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Νομαρχία Αθηνών - Πειραιώς

Τι χρηματοδοτείται

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κλεισθένους 15, Αθήνα, 105 63
Τηλ
210 3310011
Φαξ
210 3224054

Ευρυδίκη Νικολαίδου

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2020