Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων (ενημέρωση 4/5/2021)

Πρόσκληση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα, με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους, σε διάφορα επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.

 

Ενεργές Προσκλήσεις:

  • Πανεπιστήμιο Πατρών: 80 θέσεις - Υποβολή έως 5/5/2021 - Πρόσκληση

  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 76 θέσεις - Υποβολή έως 5/5/2021 - Πρόσκληση

  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 34 θέσεις - Υποβολή έως 10/05/2021 - Πρόσκληση

  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 35 θέσεις - Υποβολή έως 12/05/2021 - Πρόσκληση

Έληξαν:

  • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 68 θέσεις - Υποβολή έως 12/04/2021 - Πρόσκληση

  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 38 θέσεις - Υποβολή έως 16/04/2021 - Πρόσκληση

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 83 θέσεις - Υποβολή έως 29/04/2021 - Πρόσκληση


Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τους ενδιαφέρουν.

Σε ποιους απευθύνεται

Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες

Περίοδος υποβολής

από 28/4/2021

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται στο κείμενο της κάθε Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Τι χρηματοδοτείται

Το συνολικό ποσό μιας πλήρους ανταποδοτικής υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 2.600,00€. Μια πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο ισόποσες υποτροφίες των 1.300,00€.

Πρόσκληση Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διεύθυνση
Ιερά Οδός 75, 118 55 Βοτανικός
Τηλ
210 5294868
Φαξ
210 5294873
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διεύθυνση
Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ
26510 07134
Φαξ
26510 07040
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/5/2021