Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Προσκλήσεις (ενημέρωση 28/7/2021)

Το πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμμα εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, για την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, καλούνται να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις προσκλήσεις που εκδίδονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ενεργές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022:

 • Πάντειο Πανεπιστήμιο: 35 θέσεις - Υποβολή έως 29/07/2021

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 107 θέσεις - Υποβολή έως 28/07/2021 - Πρόσκληση

 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 75 θέσεις - Υποβολή έως 4/08/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 61 θέσεις - Υποβολή έως 6/08/2021 - Πρόσκληση

 • Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ): 61 θέσεις - Υποβολή έως 6/09/2021 - Πρόσκληση

 • Πολυτεχνείο Κρήτης: 25 θέσεις - Υποβολή έως 2/08/2021 - Πρόσκληση

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 29 θέσεις - Υποβολή έως 3/09/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 36 θέσεις - Υποβολή έως 27/08/2021 - Πρόσκληση


Έληξαν:
 

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 144 θέσεις - Υποβολή έως 13/07/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 125 θέσεις - Υποβολή έως 15/07/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 7 θέσεις - Υποβολή έως 17/07/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 58 θέσεις - Υποβολή έως 26/07/2021 - Πρόσκληση

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 107 θέσεις - Υποβολή έως 27/07/2021 - Πρόσκληση

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις που αποστέλλονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τους ενδιαφέρουν.

Σε ποιους απευθύνεται

Νέοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2020

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την εκάστοτε πρόσκληση υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας και τα σχετικα δικαιολογητικά στη διεύθυνση που ορίζει η πρόσκληση του ιδρύματος που τους ενδιαφέρει.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Όι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας από κάθε φυσικό πρόσωπο από ...

Τι χρηματοδοτείται

Η αμοιβή για κάθε έργο ανάθεσης τριών μαθημάτων ορίζεται στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των 3 μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά.

Πρόσκληση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση
Κτίριο Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 501 00 Κοίλα Κοζάνης
Τηλ
24610 56401
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Παντείου Πανεπιστημίου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα
Τηλ
210 9201507
Φαξ
210 9201360
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Διεύθυνση
Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, 710 04 Ηράκλειο
Τηλ
2810 379315, 2810 379170
Φαξ
2810 379328
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Πρόσκληση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Διεύθυνση
Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 2ο Κτίριο ΟΑΕΔ, 221 31 Τρίπολη
Τηλ
27210 45225
Φαξ
2710 372123
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Αντώνης Καργαδούρης
Πρόσκληση Πολυτεχνείου Κρήτης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης
Διεύθυνση
Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, 731 00 Κουνουπιδιανά Χανιά
Τηλ
28210 37052
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ιωάννα Βουδούρη
Πρόσκληση ΑΣΠΑΙΤΕ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΣΠΑΙΤΕ
Διεύθυνση
Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη, 151 22 Μαρούσι
Τηλ
210 2896974
Φαξ
210 2835647
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Βασιλική Ματσούκα
Πρόσκληση Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Διεύθυνση
Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ
25310 39075
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Αναστασία Αμυγδαλούδη
Πρόσκληση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διεύθυνση
Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα
Τηλ
210 8203830
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Ελευθερίου Αγγελική

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/7/2021